Landschapsherstelproject Maasheggen


Landschapsherstelproject Rosandepolder.

Tussen de Rijksweg Nijmegen-Venlo en de Maas ligt een eeuwenoud Maasheggenlandschap van hagen en steilranden, boomgaarden en rivierduintjes. De afgelopen jaren heeft de VNC in dit gebied de heggen en steilranden hersteld, waardoor ze weer een fraai ensemble vormen met de eveneens herstelde boomgaarden en poelen. Mede dankzij een bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds, het Elise Mathilde Fonds en een ruimhartige gift uit het fonds van Marjolein Bastin, was het mogelijk dit herstel uit te voeren.
De VNC gaat ook komende winter weer aan de slag in het gebied. Nu draagt de provincie Limburg financieel bij. De komende periode gaat de VNV zo’n 2,5 km Maasheg restaureren, en wordt er ongeveer 6 km nieuwe Maasheg aangeplant. Ook ettelijke honderden hoogstamfruitbomen worden gerestaureerd en nieuwe aangeplant.

2728: Sleedoorn
2856: Meidoorn met zweefvlieg
De heggen zijn geknipt, gevlochten en de bomen geknot. Gaten in de heggen werden opnieuw ingeplant en er zijn veel nieuwe heggen aangelegd. Behalve hun cultuurhistorische waarden vervullen ze straks ook weer een belangrijke rol voor de dieren en planten in het gebied.
Onschatbare hoeveelheden hommels, bijen, zweefvliegen en andere insecten kunnen zich te goed doen aan de bloesem van meidoorns, slee- en hagendoorn. Muizen in de hagen vormen samen met insecten een prooi voor steenuilen. De hagen zijn bovendien een uitgelezen zomeronderkomen voor padden die de poelen gebruiken voor hun voortplanting. Dassen, vossen, egels en steenmarters, bunzingen, wezels en hermelijnen scharrelen rond in de hagen, op zoek naar voedsel dat daar in de luwte van de struwelen altijd rijkelijker aanwezig is dan in het open veld.
En wat dacht u van de vele vogels die er broeden, zoals roodborst, winterkoning, zanglijster, merel, putter, geelgors en vele anderen.

In dit gebied speelde zich een van de vermaardste veldslagen uit de Tachtigjarige Oorlog af: de slag op de Mokerheide. Op 14 april 1574 sneuvelden hier twee broers van Willem van Oranje, samen met drieduizend soldaten waaraan zij op die dag leiding gaven. Vondsten in het gebied van wapentuig maken duidelijk dat de slag een veel groter gebied bestreek dan de Mokerheide.
.