Deltaplan goed voor mens en natuur


Van een mooi landschap moet je kunnen genieten. Het Deltaplan voorziet in de aanleg van 50.000 kilometer aan wandel-, fiets- en kanoroutes opgenomen, langs ongeveer een kwart van deze nieuwe landschapselementen.

En iedere vijf kilometer langs de route wordt er een overnachtingsplaats voor tent, boot of camper aangelegd. Maar ook het planten en dierenleven zal een enorme boost krijgen. voor zeldzame dier- en plantensoorten: die worden weer algemeen (waarmee verkrampte discussies over de laatste exemplaren van een soort versus projectontwikkeling tot het verleden behoren.  
De rode lijst met bedreigde dieren en planten (er staan er 650 op!) is voor een belangrijk deel terug te voeren op het verdwijnen van heggen, houtwallen, sloten etc tijdens de ruilverkavelingen. Breng deze elementen weer terug, en je kunt de rode lijst overboord gooien, want er is dan genoeg van alles. Een eindeloos gevecht voor een laatste kamsalamander of korenwolf hoeft niet meer.

 


Wandel- en fietsroutes
De VNC heeft diverse wandel- en fietsroutes ontwikkeld door prachtige cultuurlandschappen. Deze routes zijn verkrijgbaar via het kantoor van de VNC, 024 - 68 422 94, of info@nederlandscultuurlandschap.nl