Geboekte resultaten


 Mkba-instellen pilotgebieden-taskforce
Ooijpolder, deventer, winterswijk, maasheggen

Nederland van de Kaart
De VNC-campagne Nederland van de Kaart heeft in 2012 pijnlijk de Nederlandse situatie in kaart gebracht. Kijk hier voor een overzicht.