Waarom Natuur in de straat?


Het is van essentieel belang niet nog meer kostbare generaties voor het bedreigde natuur- en milieubehoud te verliezen. Daarom moet de natuur met haar veelzijdige leven ook in de stad sterk vertegenwoordigd zijn. Tot op straatniveau.

Natuur- en milieubehoud zijn levensvoorwaarden waarop je niet kunt beknibbelen. De zorg erom moet breed worden gedragen en die kiem daartoe wordt gezaaid in de vroege jeugd en opgroeifase. Wie natuur, landschap en milieu wil behouden, moet dus ook zorgen voor opvolgers die de fakkel overnemen!
Daarom is het van wezenlijk belang voor de natuurbescherming in de breedste zin van het woord, dat kinderen het contact met de natuur niet verliezen. Want wie zal dan later in het dagelijks leven nog de waarde van de natuur weten te schatten en haar bewaren of verdedigen in de besluitvorming?

Nederland van de Kaart
De VNC-campagne Nederland van de Kaart heeft in 2012 pijnlijk de Nederlandse situatie in kaart gebracht. Kijk hier voor een overzicht.