Wat is het probleem?


Juist de niet geplande, onbevangen kennismaking die bij een kind emotie en vertedering oproept, beklijft en wordt in het geheugen gegrift om vervolgens een leven lang mee te gaan.

De kans op die ervaringen te vergroten en met genoegen vast te stellen dat dit bij steeds meer kinderen in hun directe leefomgeving lukt, is een doel op zich. Daar zijn tal van mogelijkheden voor, allemaal wel ergens door idealisten en pioniers bedacht, beproefd en tot een succes gebracht. De noodzaak is evident en het belang is groot genoeg om het idealisme en pioniersstadium te overstijgen en er gewoon consequent werk van te maken. Het probleem is dat het nu vooral blijft bij incidenten, druppels op een gloeiende plaat: er is werk aan de winkel voor iedereen!
Voor de plantsoenendiensten, de wethouders groen, woningbouwcoöperaties, de stedenbouwkundig ontwerpers, bedrijventerreinexploitanten, de schoolleiding en besturen.

En uiteraard ook voor de ouders van kinderen en buurtbewoners zonder kinderen, want zij kunnen druk zetten op de hiervoor genoemden om echt structureel werk te maken van het vergroenen van stad en dorp.


De VNC en Natuur in de straat
De VNC wil met haar project ‘Natuur in de straat’ inspireren en motiveren, zodat mensen tot handelen worden aangezet, om het vergroenen van onze straten in een stroomversnelling te laten komen. Gezien de toenemende mate van vergrijzing van de aanhang van natuur- en milieubeschermend wil de VNC met klem benadrukken dat het uitermate belangrijk is jongere generaties centraal te stellen en consequent bij het thema te betrekken.