Blog Without Sidebar

Ornare Malesuada Egestas

VNC reikt Gouden Zwaluw 2018 uit

Donderdag 7 juni reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in LUX in Nijmegen vier Gouden Zwaluwen uit aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt natuur in de straat, wijk of stedelijke omgeving te bevorderen. Na een welkomstwoord van Harry Keereweer, voorzitter VNC, presenteerde VNC-directeur Jaap Dirkmaat alle winnaars en reikte hen de fraaie Gouden Zwaluw uit. Vervolgens ging een deel van de gasten voor een korte excursie naar het nieuwe museum De Bastei en bleef een ander deel van de gasten in de zaal achter voor een boeiende presentatie van Jochem Kühnen over de gierzwal
Verder lezen

Brief aan minister Schouten over vergoeding landschapselementen in Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

De VNC heeft in een brede coalitie met onder meer LTO Nederland, LandschappenNL en BoerenNatuur een brief gestuurd aan minister Schouten over het opnemen van landschapselementen in de subsidieregeling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In Nederland vallen in het huidige GLB landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte. Dit terwijl de EU aan lidstaten wel degelijk de mogelijkheid biedt om deze in de hectarevergoeding op te nemen. Onder meer Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk maken hier gebruik van. Zij erkennen daarmee dat landschapselementen zoals heggen, houtwallen en
Verder lezen

Europees Agroforestry congres in Nijmegen 28-31 mei 2018

Agroforestry is landbouw met bomen en struiken. Deze vorm van landbouw biedt kansen om onze door chemie verschraalde landbouwbodems weer te herstellen. Het gaat om een manier van boeren die zowel ecologische als economische voordelen oplevert. Hoe meer de boer daarvan profiteert, hoe hoger zijn rendement. Deze op de natuur gerichte vorm van landbouw groeit ook in Nederland, en er zijn intussen een aantal goed werkende toepassingsvormen te vinden, zoals voedselbossen, grazend vee op weilanden met fruitbomen, rijen walnoten met graan ertussen en varkens in bossen. Heggen en houtwallen kunnen daarbij een speciale fu
Verder lezen

Uitreiking Gouden Zwaluw 2018 op donderdag 7 juni

Op donderdag 7 juni a.s. reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Zwaluw 2018 uit. Sinds 2011 reikt de VNC de Gouden Zwaluw jaarlijks uit aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen. Elk jaar worden drie projecten met deze prijs beloond. Projecten die uitnodigen om het concept uit te breiden en elders toe te passen en die zodoende een icoonuitstraling hebben. Dit jaar vindt de uitreiking van de Gouden Zwaluw plaats in Lux in Nijmegen. Vanaf deze locatie zal tevens een groene excursie door de stad worden georganiseerd. H
Verder lezen