Deltaplan voor het landschap


De VNC heeft een Deltaplan voor het landschap ontwikkeld. Een plan om het Nederlandse agrarische landschap in ere te herstellen, door het opnieuw in te richten en duurzaam te onderhouden.

VNC wil dat er zo weer een netwerk ontstaat maken. De kosten? Elk jaar 600 miljoen, waarvan we de duurzame betaling aan boeren regelen vanuit een ‘landschapsfonds’.