Europa


De Europese cultuurlandschappen kennen een rijke ontstaansgeschiedenis en herbergen een zeer rijke flora en fauna. Veel van deze landschappen zijn bedreigd.

De intensieve landbouw verdreef veel plant- en diersoorten uit onze agrarische landschappen. Het fijnmazig dooraderde cultuurlandschap waarin tal van soorten zich vrijelijk konden bewegen, is veelal
teruggedrongen tot de uithoeken van Europa of bewaard gebleven in Nationale Parken of Landschappen. De laatste natuurgebieden raken daardoor ‘op slot’.