Voorlichting


De VNC informeert graag over haar activiteiten.

Daarvoor heeft ze een Landschapmuseum, maar verzorgt ook lezingen en presentaties op locatie. Daarnaast heeft de VNC enkele prachtige kleurrijke boeken
uitgebracht, en is divers informatiemateriaal te downloaden van deze site.