Stimuleren


De VNC stimuleert mooie initiatieven

De VNC reikt jaarlijks verschillende stimuleringsprijzen uit voor goede en mooie initiatieven. De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De Gouden Zwaluw wordt toegekend aan bedrijven, overheden of personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.
De Gouden Zwaluw, een bronsgouden beeltenis van de gierzwaluw, en de Gouden Mispel, een bronsgouden beeltenis van de mispel (als symbool voor een gezond (cultuur)landschap, omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen), worden gemaakt door de kunstenaar Frans van Hintum (1952 – 2017).