Gouden Mispel


De Gouden Mispel

De Gouden Mispel wordt uitgereikt aan personen of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door VNC in het leven geroepen en is ontworpen door kunstenaar Frans van Hintum (1952 – 2017).
De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen.

De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder meer oud minister Cees Veerman en SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2023 toe aan:
  • Landgoed Buitengewoon, voor de aanleg en het onderhoud van een meer dan behaaglijk landschap, waar biodiversiteit en cultuurhistorie hoogtij vieren.
  • Landgoed Huis Sevenaer, voor het liefdevol beheer en de restauratie van het landgoed, met oog voor cultuurhistorie, de bodem en biodiversiteit. Ooit de tijd ver vooruit, nu toekomstbestendig.
  • Raeven Sporthorses B.V., voor het geleverde bewijs dat de paardenhouderij een wezenlijke bijdrage kan leveren aan een panorama-waardig landschap.

  Winnaars Gouden Mispel 2023

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2022 toe aan:
  • Stichting Hoopheggen, voor het bieden van hoop door met een niet te weigeren enthousiasme heggen terug te brengen in het Nederlandse landschap.
  • De Gelderse Toren, voor het stap voor stap herstellen van het historisch landgoed en haar bebouwing, en het door uitbreiding bewust te verbinden met het IJssellandschap.
  • Stichting GraanGeluk, voor de terugkeer van natuurrijke akkers als springlevend bewijs dat met historische kennis eerlijke ambachtelijke producten kunnen worden gemaakt.

  Winnaars Gouden Mispel 2022
  NB. in 2020 en 2021 is vanwege de coronamaatregelen de Gouden Mispel niet uitgereikt.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2019 toe aan:
  • Toxicoloog Henk Tennekes, voor de moedige en volhardende wijze waarop hij de destructieve werking van chemicaliën op ons landschap en de natuur onder de aandacht brengt.
  • Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze, voor het zichtbaar en toegankelijk verweven van de Kleine Beerze met het omringende landschap.
  • Jan Broenink, voor zijn pionierswerk; in een harde agrarische werkelijkheid sloeg hij met vooruitziende blik de duurzame weg in.
  • ESsentie Westerwolde, voor het omzetten van hun liefde voor akkervogels in klinkende resultaten als integraal onderdeel van hun agrarische bedrijfsvoering, zonder te wachten op sturing of ondersteuning van de overheid.

  Winnaars Gouden Mispel 2019

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2018 toe aan:
  • Gemeente Berkelland, voor de getoonde moed principieel te kiezen voor een stringente handhaving van de kwetsbare waarden van natuur en landschap in de gemeente Berkelland.
  • Sjaak Hoogendoorn, voor het zoeken naar oplossingen voor de dilemma’s in het Laag-Hollandse veengebied, laverend tussen belangen en toch het hoofd biedend aan het schijnbaar onafwendbare wegzinken van dit prachtige landschap, door niet tégen het water te vechten, maar mét het water een uitweg te vinden.
  • Samen Doen maakt Mooi en Groen, voor de verfraaiing van het Lierdal met heggen en boomgaarden en ander landschappelijk schoon, hetgeen heeft geleid tot grote waardering en sociale cohesie bij omwonenden en daarnaast tegenwicht biedt aan negatieve ontwikkelingen voor natuur en landschap.
  • Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg, voor de reconstructie van een eeuwenoude es met herstel van perceelgrenzen, zandpaden en een variatie aan gewassen; voor eenieder toegankelijk.
  • Staatsbosbeheer – Rivierengebied Oost, voor het zichtbaar maken en behouden van cultuurhistorische objecten in natuurreservaten en natuurontwikkelingsprojecten.

  Winnaars Gouden Mispel 2018

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2017 toe aan:
  • Het project Samen voor de Patrijs: een samenwerking van Vrijwilligers Samen voor de Patrijs, VVV Aalten, Bredevoort en Dinxperlo en Gemeente Aalten, voor de bijzondere en vruchtbare samenwerking tussen vogelbeschermers, wildbeheereenheid en lokale overheid, om de prachtige landvogel de patrijs, te behouden.
  • De Hoogstambrigades Zeeland: een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, voor hun jarenlange trouwe inzet de hoogstamboomgaard – een oud agrarisch landschapselement – en de daarbij behorende oude fruitrassen, planten en dieren te behouden voor het Zeeuwse landschap.
  • Het Interreg-project Partridge: een samenwerking van Brabants Landschap, Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch, Altenatuur, Wildbeheereenheid Land van Altena, Provincie Noord-Brabant en Het Zeeuwse Landschap, voor de voortvarende en vernieuwende aanpak – met open blik en in brede samenwerking – van het op aanzienlijke schaal verbeteren van de leefomgeving van de patrijs, met als doel realisatie van 30% meer biodiversiteit.

  Winnaars Gouden Mispel 2017

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2016 toe aan:
  • ANV De Raamvallei, wegens niet aflatende doortastendheid en overtuigingskracht te komen tot de herinrichting van het landschap in het Gassels Broek op een ongekend schaalniveau voor de das en vele andere plant- en diersoorten.
  • ANV Ark en Eemlandschap, in samenwerking met Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Vereniging Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland, vanwege de tomeloze inzet, de bereidheid te doorgronden en verkregen kennis toe te passen. De voortdurende speurtocht naar het beheer uit het verleden en de toepasbaarheid in het heden zodat na jaren van inspanning het werk wordt beloond met een toename van het aantal weidevogels in de regio Eemland. Hetgeen ieders navolging verdient.
  • de familie Van Leeuwen Boomkamp; Pieter van Leeuwen Boomkamp, Margreet Pels Rijcken-van Leeuwen Boomkamp en Mariet Wierenga-van Leeuwen Boomkamp, voor de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden.
  • Eric Luiten, wegens – als lid van het College van Rijksadviseurs – het op niet mis te verstane wijze, binnen ruimtelijke vraagstukken van deze tijd, nadrukkelijk aandacht te vragen voor het landschap, vanuit de visie en overtuiging dat deze de kwaliteit van alle andere belangen ten goede komt en dus niet te vondeling hoort te worden gelegd door het Rijk.

  Winnaars Gouden Mispel 2016

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2015 toe aan:
  • De biologische boerderij Kraanswijk (midden-midden), BETEBE GmbH (onder-links), ID Agro BV (midden-rechts), Pape Creavorm vof (achter-2e rechts) en Stichting Courage (midden-links), voor het bij voortduring op zoek zijn naar verbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering op het vlak van natuur- en landschapsbehoud, recreatief medegebruik, alsmede op dierwelzijnsgebied en het milieu. In het bijzonder voor de getoonde durf een uniek initiatief in bedrijf te nemen; de koeientuin.
  • Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (achter-rechts, achter-links, achter-2e links), voor de tomeloze inzet bij het beheer van museaal cultuurlandschap, houtwallen, elzensingels, heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, poelen en ecologische verbindingen dwars door intensief landbouwgebied.
  • de heer F.J.A. van Verschuer (voor-rechts) en mevrouw N.F. van Verschuer – des Tombe (voor-midden), voor de bijzondere wijze waarop zij het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, met een lange geschiedenis, in het heden, ten dienste stellen van duurzame landbouw, verfraaiing van het landschap, vergroting van de biodiversiteit voor ieder te genieten en zorgvuldig de momenten kiezend voor gastvrijheid naar een groot publiek.

  DSC_8488

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2014 toe aan:
  • Gebiedscoöperatie O-gen, provincie Utrecht en stichting Grebbelinie; voor het in ere herstellen van de legendarische Grebbelinie. Bijzondere waardering hebben wij voor de reconstructie van het Fort aan de Buursteeg, een ambitieus project met een bewonderenswaardig resultaat.
  • de heer Georg Müller; voor het uiterst nauwkeurig in kaart brengen en vastleggen van een gezichtsbepalende pan-Europese cultuuruiting: de afbakening van landerijen.
  • de heer Roel Winters; voor de ontwikkeling en aanleg met veel liefde en zorg van een natuur- en cultuurrijk landgoed dat reeds velen tot inspiratie is geweest.

  DSC_8760

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2013 toe aan:
  • de familie Sengers; als blijk van waardering voor hun getoonde inzet ten behoeve van het herstel van het landschap en de biodiversiteit, waardoor er weer een aaneengesloten landschap ontstaan is in de Maasheggen van Limburg.
  • de familie Van Houtem; vanwege hun initiatief tot aanleg van heggen rondom de weidepercelen, waarmee ze laten zien dat de paardenhouderij kan bijdragen aan een mooier en aantrekkelijker Limburgs landschap
  • mevrouw A.J.H. barones Van Lynden; voor haar niet aflatende inzet om de cultuurhistorische, en daarmee ecologische waarden van het Landgoed De Poll te herstellen, beheren en behouden. Met name het behoud van het patroon van de IJsselheggen en de middeleeuwse bomendijk is bewonderenswaardig.

  DSC_3167

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2012 toe aan:

  • Deelnemers aan het Voorbeeldgebied Deltaplan Ooijpolder:
   Stg. Landschap Ooijpolder-Groesbeek, K3 Delta, Oud Burgeren Gasthuis, Stg. Via Natura en
   de families Arnts, Daamen, Van Drueten, Hoeijmakers, Hoogenboom, Kroes, Maertens, Poelen, Schuurman en Scholten
   … als blijk van waardering voor de getoonde inzet ten behoeve van het landschap, de biodiversiteit en de recreatie binnen de bedrijfsvoering, waardoor een aaneengesloten aantrekkelijk landschap is ontstaan in het circul van de Ooij.
  • Stichting Doornik Natuurakkers
   … voor de getoonde moed en tomeloze energie waarmee de stichting de streek weer het landschappelijk aanzien heeft gegeven om trots op te zijn.
  • Visser en Verweij Producties met het programma Buitengewoon
   … voor de ontroerende weergave van natuurlijke processen in de nieuwe natuur van Gelderland, die steeds verrassender wordt, en de ontwapenende schoonheid die getoond wordt van landschappen met een rijke cultuurhistorie. De persoonlijke verhalen in de serie brengen de kijker heel dicht bij het onderwerp en verklaren wellicht de hoge kijkdichtheid van dit programma waarmee de bijdrage aan natuureducatie, de kennis over het landschap en de betrokkenheid van de kijkers in hoge mate wordt bevorderd.

  DSC_3176

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2011 toe aan:
  • Ben en Gemma van Sas, uit Bemmel (2e en 3e van links):
   … voor het aanleggen van een kleinschalig, natuur- en cultuurrijk landschap op eigen landerijen.
  • Landschapsbeheer Drenthe (Erik de Gruijter, directeur (rechts);
   … voor het in oude luister herstellen van 54 kilometer aan lijnvormige landschapselementen in het Reestdal.
  • Landschapsbeheer Groningen (Jacqueline de Milliano, directeur (3e van rechts), Albert-Erik de Winter (links), samen met Guido Hummel (2e van rechts), gemeente Haren;
   … voor het herstel en behoud van het houtwallen- en hagenlandschap in de gemeente Haren, waarbij nadrukkelijk de eeuwen oude wallichamen zijn hersteld.

  DSC_6083