Gouden Zwaluw


De Gouden Zwaluw

De Gouden Zwaluw, een bronsgouden beeltenis van de gierzwaluw, gemaakt door de kunstenaar Frans van Hintum, wordt jaarlijks uitgereikt en maakt deel uit van de campagne ‘Natuur in de straat’, die door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is geïnitieerd. De VNC ziet de stad als het meest intensief ingerichte cultuurlandschap van Nederland, waar zowel voor de natuur zelf, als voor de daar wonende mensen, elke ruimte voor groen benut moet worden. Natuur in de stad betrekt op een ongedwongen manier de jeugd weer bij dit onderwerp, en zorgt daarnaast voor verkoeling, afname van vervuiling, en een toename van het welbevinden van de bewoners.

Wilt u zelf een kandidaat voordragen voor de eerstvolgende uitreiking van de Gouden Zwaluw?

Bekijk dan hier de voorwaarden en aanmeldprocedure.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2022 toe aan:
  • Het project Guerrilla Gardeners, voor het niet langer afwachten tot het bovengestelde gezag het licht ziet, maar zelf ingrijpen voor een beter, groener, koeler leefklimaat.
  • Ecologische basisschool De Verwondering (Almere), voor het in contact brengen van toekomstige generaties met de natuur ter mateloze verwondering.
  • Dorpstuin Rozenburg, voor het te midden van de hardheid van industrie realiseren van een groene oase van rust, waar de bewoners van Rozenburg de vruchten van plukken.


  NB. in 2020 en 2021 is vanwege de coronamaatregelen de Gouden Zwaluw niet uitgereikt.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2019 toe aan:
  • Het project Groenstrijd 2.0 van de gemeente Laarbeek, voor het vervullen van een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten om te komen tot een planmatige aanpak van de vergroening van straten en woonwijken waarbij lokale groenondernemers en buurtbewoners nauw met elkaar samenwerken. Het wedstrijdelement is daarbij een extra stimulans.
  • Het project Begrazing door schapen en Schotse Hooglanders van de gemeente Roosendaal, voor de inzet van schapen en runderen in plaats van maaimachines, hetgeen flora en fauna ten goede komt en tegelijkertijd de burger betrekt bij dierhouderij en ontwikkeling van de biodiversiteit.
  • Tuinen Verbinden, een initiatief van Brommels!, Nordwin College en Stichting Wrâldfrucht, voor het leggen van ecologisch waardevolle verbindingen tussen de bebouwing en het omringende coulisselandschap, zo zorgend voor natuurlijke, zachte overgangen en toename van biodiversiteit

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2018 toe aan:
  • Project Klinkenbergerplas van de gemeente Oegstgeest, voor de metamorfose van een eentonige ontgrondingsplas naar een oase van natuur en landschap, waar educatie en recreatie hand in hand gaan en waar men – omringd door flora en fauna – tot een weldadige rust komt.
  • Vogelpaleizen van Kees Buckens, voor de kunstzinnige en succesvolle huisvesting van vogels, met oog voor herinnering en hergebruik van materialen, die niet alleen vogels vrolijk stemmen.
  • Landerij De Park, voor het omzetten van dromen in een blije werkelijkheid voor jong en oud, verwezenlijkt op landbouwgrond; duurzaam, groen, uitnodigend en leerzaam.
  • Jochem Kühnen, als steun en toeverlaat voor gierzwaluwen en ander stadsleven, die als pleitbezorger met alle benodigde instanties het gesprek aangaat, concrete doelen stelt en bereikt.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2017 toe aan:
  • Torentuin Zaltbommel van Stichting de Torentuin en de Gemeente Zaltbommel, voor het bereiken van een omgekeerde beweging waarbij bebouwing voor een deel is geweken voor meer groen in de menselijke woonomgeving.
  • Natuurzone Baanstee Noord van de Gemeente Purmerend, niet voor een bedrijventerrein, hoog dynamisch, maar wel omdat dit terrein omringd is door een schil van een geheel andere dynamiek.
  • Kinderopvang Struin in Nijmegen, voor het in deze tijd ongekend gedurfd, maar oh zo logisch en natuurlijk, kinderen zo vroeg en zo veel mogelijk bloot te stellen aan de natuur, bij ieder weertype de elementen trotserend.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2016 toe aan:
  • Het project Transformatie van het Orlyplein van de gemeente Amsterdam voor het vrij denken en dromen dat beton en asfalt vervangen kan worden door bloemenpracht en bomen.
  • Het project Bijenbaan, mede mogelijk gemaakt door de inzet van de gemeente en inwoners van Schiedam voor het benutten van een uitgelezen kans om bijen vrij baan te geven toen het plan voor tram van de baan was.
  • De IJsvogelwerkgroep Amsterdam, voor de moedige inzet om de schuwe maar betoverend mooi ijsvogel onze hoofdstad binnen te loodsen.

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2015 toe aan:
  • Het project ‘Slechtvalken in Eindhoven’ van de werkgroep Slechtvalken in Eindhoven; voor de zeer deskundige inzet en advisering bij de terugkeer van de slechtvalk in de lichtstad.
  • Het project ‘ ‘t Schonste Stròtje’ van Stichting OpGroeneVoet; voor de verfraaiing van de directe woonomgeving met groene en bloemrijke geveltuinen, zo een bijdrage leverend aan het woongenot en de trots en eigenwaarde van de bewoners
  • Het project ‘Blik onder water’ in Leiden van Aaf Verkade; voor de tomeloze inzet om de grachten van Leiden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, ze op te schonen, en aandacht te vragen voor de daarin levende flora en fauna.

  DSC_3120-3

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2014 toe aan:
  • Het project ‘Oeverzwaluwenwand Landgoed Driessen’; voor de vriendelijke opmerkzaamheid, omgezet in zorg en daden om de oeverzwaluwen in bouwplan ‘Landgoed Driessen’ een duurzame veilige oeverwand te bieden waar deze in kolonies broedende vogels kunnen leven en nestelen.
  • Het project ‘NatuurSpeelLeerTuin Zijtaart’; voor het op speelse wijze, door spel en ervaring, onder de aandacht brengen van de natuur en het zelf verbouwen van voedsel bij jonge mensen − onze toekomst.
  • De ‘Met U-Stadsnatuurprojecten’; voor de niet-aflatende, vindingrijke wijze waarop men aandacht vraagt voor de stadsnatuur en telkens weer kansen weet te benutten om haar in Eindhoven te vestigen; in, om en tussen de mensen.

  DSC_5344

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2013 toe aan:

  • Beecollective; voor de duurzame ontwikkeling van het bijenkasteel, en het betrekken van burgers en scholen bij dit initiatief, waarmee de aandacht gevestigd wordt op het belang van de bij voor onze leefomgeving.
  • Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk; voor de ontwikkeling en creatie van de biodiversiteitstoren met belangrijke natuur- en educatieve waarden.
  • IVN Veenendaal – Rhenen; voor het project ‘Groene stapstenen’, waarbij bewoners van nieuwbouwwijken worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de verhoging van de natuurwaarden in hun wijk, waardoor groene natuurlijke linten worden gevormd.

  DSC_7714

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2012 toe aan:
  • Gemeente Rotterdam; voor het vergroenen van schoolpleinen in de krachtwijken waardoor kinderen ongedwongen en spelenderwijs weer in contact komen met de natuur.
  • De bewoners van de Johannieterhof te Nijmegen; voor het nemen van initiatief, het geven van een originele invulling en het dragen van verantwoordelijkheid voor het groen in de eigen buurt.
  • Speelhof Hoogerzael, Middelburg; voor de creatie en het beheer van een natuurlijke speeltuin waar kinderen kunnen spelen met water, grond, het verbouwen en bereiden van voedsel.

  DSC_9942-2

 • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Zwaluw 2011 toe aan:
  • Marjo van der Lelie voor haar tomeloze inzet de gierzwaluw in oude en nieuwe stadswijken te huisvesten. Haar adviezen over nieuwbouw, renovatie en restauratie stellen steeds meer bouwers en restaurateurs in staat deze prachtige – in Nederland tot de steden beperkte – vogel onderdak te verlenen.
  • Frans en Yvonne Gielissen voor het omtoveren van hun totaal versteende tuin tot een groene oase. Zij delen de prijs met tuinontwerpster Maik van Lommel, die hen bijstond bij de metamorfose van hun tuin.
  • Eneco voor hun kantoor in Rotterdam Alexander. Dit gebouw is voorzien van een gigantisch groendak en een verticale geveltuin.

  DSC_4715