Samenwerken


Over VNC

VNC en de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is een belangrijke partner voor de VNC. Sinds 2009 ontvangen wij van de loterij een jaarlijkse bijdrage van € 500.000,-. Aantrekkelijk is dat de steun meerjarig is en de bijdragen vrij te besteden zijn.
De Goede Doelen Loterij is een bewezen en succesvol middel tot fondsenwerving. Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij) ruim € 425 miljoen geworven voor het goede doel. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee de grootste fondsenwerver van Nederland: 25 procent van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de Goede Doelen Loterijen. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met deze loterijen mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld.

NPL logo 2013 Wij worden gesteund door RGB

De drie loterijen hebben als missie het steunen van goede doelen die werken aan:
• een rechtvaardige en groene wereld: Nationale Postcode Loterij
• cultuur en behoud cultureel erfgoed: BankGiro Loterij
• verbetering van welzijn en gezondheid in Nederland: VriendenLoterij

Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat de voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de Goede Doelen Loterijen voldoende ruimte geeft om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau voort te zetten. Want zonder de Postcode Loterij en haar deelnemers zouden wij een groot deel van onze initiatieven niet kunnen realiseren.
logo VNC


Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Nationale Postcode Loterij en haar goede doelen, kijk dan op www.postcodeloterij.nl.