Over VNC


Meer informatie over de VNC

De VNC wil Nederland weer mooi maken… En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels etc. en sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw ‘wegennetwerk’ voor de natuur. Lees meer over het Deltaplan voor het landschap , of kom langs in ons Landschapmuseum om alles te weten te komen over onze activiteiten
Naast de aandacht die het landschap krijgt, wil de VNC nadrukkelijk ook de bebouwde omgeving groener maken. Daar hebben we het project ‘Natuur in de straat’ voor gestart. Want eigenlijk is het stedelijk landschap ons meest intensief ingerichte cultuurlandschap. Het is van belang juist daar waar de meeste mensen wonen, werken en studeren het contact met de natuur zo laagdrempelig mogelijk te maken.