Bestuur


Het bestuur van de VNC

  • Harry Keereweer (voorzitter)
  • Dedde Smid (penningmeester)
  • Louis Dolmans
  • Fried Frederix
  • Edwin Hecker
  • Robbert Hijdra

Meer informatie?
De VNC heeft ook, mede in opdracht van het ministerie van VROM, de praktische kant van het Deltaplan uitvoering uitgewerkt; download hier het Uitvoeringscahier.