Integriteit, misstanden en de klachtenregeling


Integriteit, misstanden en de klachtenregeling

VNC vertrouwt haar medewerkers, vrijwilligers en andere vertegenwoordigers op hun integriteit. Desondanks willen we het heel graag weten mochten we ons toch niet houden aan onze eigen standaarden zodat we daar iets aan kunnen doen.

In ons integriteitsbeleid hebben we uitgebreider beschreven wat wij verstaan onder integriteit en misstanden en hoe wij daarmee omgaan.

Bekijk het integriteitsbeleid

Meldpunt Integriteit
Mocht je vragen, een melding of een klacht willen indienen over een integriteitskwestie of misstand die je signaleert of denkt te signaleren, dan kun je op twee manieren een melding van maken:

  • Je kunt zich rechtstreeks wenden tot de directeur van onze organisatie, of
  • je kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met onze Vertrouwenspersoon Integriteit, Sonja Tettero.

Zij kan je advies geven, of namens jou de melding of klacht indienen bij de directeur.
Wanneer dat laatste gebeurt, zal dit zoveel mogelijk discreet en vertrouwelijk gebeuren.

Voorbeelden van integriteitsschending:

  • belangenverstrengeling;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie;
  • strafbare misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van eigendommen;

 

Wat gebeurt er met je melding?
We registreren de melding. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. Na het indienen van je melding krijg je binnen 2 weken bericht of de melding of klacht in behandeling wordt genomen of niet ontvankelijk wordt verklaard.
Wanneer de melding in behandeling wordt genomen, kan de directeur besluiten om een onderzoek in te stellen en word je hiervan op hoogte gebracht.
Na uiterlijk 8 weken zal het onderzoek zijn afgerond en ontvang je hiervan de uitslag. Wanneer je jouw melding of klacht via de vertrouwenspersoon Integriteit hebt ingediend, kan zij namens jou informatie geven en ontvangen.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon Integriteit zijn Sonja Tettero, 06-24676470, email: vertrouwenszaken@kpnmail.nl

Klachtenregeling
Voor alle andere klachten over de VNC geldt de klachtenregeling. Het uitgangspunt van onze klachtenregeling is dat de indiener van de klacht voor zover mogelijk tevreden gesteld wordt en dat de klacht door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wordt gebruikt om de effectiviteit en de efficiency van de organisatie te verbeteren.

Bekijk de klachtenregeling