Hoogstamboomgaard en akkerstroken


Hoogstamboomgaard en akkerstroken

Deze hoogstamfruitboomgaard heeft vaag zichtbare richels in de ondergrond. Dit is een aanwijzing dat hier vanaf de Middeleeuwen reeds akkerbouw plaatsvond. Iedere akkerstrook was van een andere boer, en werd geploegd met behulp van een os. Het is nu een hoogstamboomgaard.
De hoogstamboomgaard vertelt niet alleen een verhaal over het verleden van ons landschap. Ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in het cultuurlandschap. De historie van hoogstamfruitboomgaarden in Nederland gaat ver terug in de tijd. Vermoedelijk werd de fruitteelt al rond het begin van de jaartelling geïntroduceerd, met de komst van de

Romeinen. Deze aten immers kastanjes in alle gerechten waarin wij nu aardappels rijst of pasta verwerken. Zo kwam de tamme kastanje naar onze streken en werd ze in boomgaarden aangeplant.
Omstreeks de middeleeuwen werd fruit vooral geteeld in de tuinen van kloosters en kastelen en andere aanzienlijke landgoederen. Vroeger hadden vele boerderijen een kleine boomgaard voor handel op de markt of voor eigen gebruik. Tegenwoordig worden hoogstamboomgaarden vooral gewaardeerd vanwege hun landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde.