Nederland van de kaart

Met het project ‘Nederland van de kaart’ heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) de schoonheid (en vooral het gebrek daaraan) van het Nederlands landschap in kaart gebracht. Het project geeft antwoord op twee vragen: ‘Waar ligt mooi Nederland?’ en ‘Waar moet Nederland weer mooi worden?’ Antwoord op de eerste vraag is nodig om bestaande landschappelijke kwaliteiten te kunnen behouden en beheren. De tweede vraag leidt ons naar de landschappen die het allereerst waard zijn om op te knappen en te verfraaien. Nederland van de kaart biedt daarmee een overzichtskaart van Nederland waarop de nog mooie gebieden in ons land staan aangegeven.

Wat is mooi? ‘Mooi’ staat voor alles dat met zorg en liefde tot stand is gekomen, in een duurzaam evenwicht met het leefmilieu en de geschiedenis van onze voorouders en door de fundamentele waarden te koesteren. In deze betekenis leidt mooi, bedoeld of onbedoeld, tot ontroering, verrassing, vervoering, blijdschap en geborgenheid. ‘Lelijk’ staat daartegenover voor alles dat in het volle bewustzijn liefdeloos en onzorgvuldig tot stand is gebracht, uit gebrek aan interesse voor ofwel het leefmilieu ofwel voor de geschiedenis van onze voorouders.

Deze indeling levert een duidelijk en vaak ontluisterend beeld op van het Nederlands landschap.

Download hier het cahier ‘Nederland van de kaart’.

Bekijk en download hieronder de verschillende kaarten om per provincie in detail te zien hoeveel mooi landschap er is en waar dat ligt.

Groningen

Zuid-Holland

Utrecht

Friesland

Flevoland

Noord-Brabant

Drenthe

Overijssel

Zeeland

Noord-Holland

Gelderland

Limburg