Video

Op deze pagina vindt u de video’s van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Klik op een titel om de video te bekijken.

Enthousiast geworden na het zien van de video’s? Lees dan hier wat u kunt doen om te helpen.

Tip: altijd de video’s als eerste zien? Volg de VNC op YouTube en u krijgt direct bericht zodra wij een nieuwe video publiceren!

 • Vlog Jaap Dirkmaat – Starters voor marters?

  Tijdens het slotdebat van de NOS betoogde SGP-lijsttrekker Chris Stoffer dat dassen in Heumen de woningbouw onnodig vertraagden. ‘Starters vóór marters’, zo luidde de ludieke oneliner. Jaap Dirkmaat legt uit waarom dit een valse tegenstelling is, en vertelt hoe het echt gegaan is in Heumen.

  • Onthulling De Sint-Jansberg Icoonlandschap

   Op vrijdagmiddag 17 november 2023 is de Sint-Jansberg benoemd tot vijfde Icoonlandschap van Nederland. De onthulling vond plaats in het Jachtslot Mookerheide.

   • De Sint-Jansberg Icoonlandschap

    Op vrijdag 17 november 2023 is de Sint-Jansberg door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot het vijfde Icoonlandschap van Nederland. In deze video laat presentator Jeroen Noordzij zien waarom de Sint-Jansberg zo’n speciaal gebied is dat de titel ‘Icoonlandschap’ met recht en trots mag dragen.

    Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

    Lees meer over de campagne Icoonlandschappen op https://icoonlandschappen.nl/

    Icoonlandschappen worden benoemd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC zet zich in voor herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland en doet dit door onder meer aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen. Het aanwijzen van Icoonlandschappen is mede mogelijk dankzij een structurele bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

    • Vlog Jaap Dirkmaat – De ridiculisering van natuurbeleid

     De rechter heeft bepaald dat het COA een noodopvanglocatie mag bouwen midden in een waardevolle ecologische verbindingszone. Vooraf is afgesproken dat de opvang op 1 december weer weg moet zijn, maar reken er maar op dat die periode opgerekt wordt. De dassen die er zaten zijn inmiddels vertrokken, en ook voor talloze andere dieren is deze verstoring funest.

     Tegelijkertijd moet de Vierdaagse na meer dan honderd jaar opeens dure natuuronderzoeken laten uitvoeren omdat de vaste routes nu kennelijk de natuur zouden kunnen schaden. Die twee zaken lijken tegenstrijdig, ware het niet dat dit speelt in gemeentes die tezamen zeggen een groene mal te willen vormen, maar tegelijkertijd hun beschermde natuur volbouwen met woningen, sportvelden en zonneparken.

     Jaap Dirkmaat vraagt zich af wat natuurbeleid nog waard is wanneer de eigen regels aan de laars worden gelapt. Of zit er meer achter, en wordt het natuurbeleid bewust belachelijk gemaakt?

     • Onthulling Staverden & Leuvenum Icoonlandschap

      Op vrijdagmiddag 12 mei 2023 zijn Staverden & Leuvenum benoemd tot vierde Icoonlandschap van Nederland. De onthulling werd ingeleid door de herauten van het Woud der Verwachting.

      Sprekers waren:

      Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
      Peter van den Tweel, directeur Geldersch Landschap & Kasteelen
      Dirk Rota, gebiedsmanager Noordwest Veluwe van Natuurmonumenten
      Maarten Veldhuis, adviseur van Waterschap Vallei en Veluwe
      Frits van Hogendorp, bestuurslid van de Stichting Sandberg van Leuvenum

      Kijk voor meer informatie op https://icoonlandschappen.nl/

      • Staverden & Leuvenum Icoonlandschap

       Op vrijdag 12 mei 2023 zijn Staverden & Leuvenum door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot het vierde Icoonlandschap van Nederland. In deze video laat presentator Jeroen Noordzij zien waarom Staverden & Leuvenum zo’n speciaal gebied vormen dat de titel ‘Icoonlandschap’ met recht en trots mag dragen.

       Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

       Lees meer over de campagne Icoonlandschappen op https://icoonlandschappen.nl/

       Icoonlandschappen worden benoemd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC zet zich in voor herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland en doet dit door onder meer aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen. Het aanwijzen van Icoonlandschappen is mede mogelijk dankzij een structurele bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

       • Onthulling Het Aaltense Goor Icoonlandschap

        Op woensdagmiddag 24 augustus is het Aaltense Goor benoemd tot derde Icoonlandschap van Nederland. De onthulling werd ingeleid door de herauten van het Woud der Verwachting. Jaap Dirkmaat, directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, en Frank Kroezen, teamleider Achterhoek Staatsbosbeheer, spraken het publiek toe.

        Kijk voor meer informatie op https://icoonlandschappen.nl/

        • Het Aaltense Goor Icoonlandschap

         Op woensdag 24 augustus 2022 is het Aaltense Goor door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot het derde Icoonlandschap van Nederland. In deze video laat presentator Jeroen Noordzij zien waarom het Aaltense Goor zo’n speciaal gebied is dat de titel ‘Icoonlandschap’ met recht en trots mag dragen.

         Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

         Lees meer over de campagne Icoonlandschappen op https://icoonlandschappen.nl/

         Icoonlandschappen worden benoemd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). De VNC zet zich in voor herstel en behoud van het cultuurlandschap in Nederland en doet dit door onder meer aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, houtwallen en struweelhagen.

         • Bijdrage Jaap Dirkmaat in Tweede Kamer – commissie LNV rondetafelgesprek over landschapsgrond

          Op donderdag 9 juni 2022 sprak VNC-directeur Jaap Dirkmaat in de Tweede Kamer voor de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het begrip ‘landschapsgrond’. Dit concept uit het coalitieakkoord dient gedurende de kabinetsperiode nader uitgewerkt te worden. Daarom waren partijen uit verschillende sectoren uitgenodigd om hun visie hierover toe te lichten tijdens een rondetafelgesprek.

          Voor meer over het rondetafelgesprek en om de rest van de vergadering terug te kijken: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03966

          Bron video: ‘Rondetafelgesprek Landschapsgrond’ door Tweede Kamer [CC BY-NC-ND] https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28789

          • Natuurtoets: Mtb-route Rijk v Nijmegen overtreedt Wet natuurbescherming & verslechtert Natuurnetwerk

           Er is een nieuwe natuurtoets uitgevoerd naar de effecten van de mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen op de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland.

           De natuurtoets constateert dat door het gebruik van de routes beschermde soorten (vliegend hert, zandhagedis en hazelworm) worden overreden en hun leefgebied wordt verstoord. De natuurtoets constateert ook dat daarmee door het gebruik van de routes de Wet natuurbescherming wordt overtreden.

           Ook constateert de natuurtoets dat het gebruik van de mountainbikeroutes negatieve effecten heeft op de kernkwaliteiten, oppervlakte en samenhang van het Natuurnetwerk Nederland. De natuurtoets concludeert dat het gebruik van de mountainbikeroute zorgt voor verslechtering van de kernwaarden van het Natuurnetwerkgebied, wat niet toegestaan is.

           Ondanks deze en meer bevindingen stelt de natuurtoets dat overtredingen van de Wet natuurbescherming grotendeels op te lossen zouden zijn door het pad te verleggen (!). Jaap Dirkmaat vraagt zich af hoe zo’n tegenstrijdige conclusie in het rapport kan zijn gekomen, en legt uit waarom verleggen geen oplossing is.

           Download de Natuurtoets Gebruik Mountainbikeroutes Rijk van Nijmegen hier: https://www.gelderland.nl/Natuurtoets_MTBroutes_Nijmegen
           Kijk voor de geschiedenis van de VNC en de mountainbikeroute op onze website: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/het-vliegend-hert-en-de-mountainbikeroute-rijk-van-nijmegen/

           • Vlog Jaap Dirkmaat – De nieuwe omgevingswet

            In juli 2022 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Daarmee gaan we in één klap twintig jaar terug in de tijd, en niet op een goede manier. Met de nieuwe wet wordt namelijk de bescherming van door ruimtelijke ingrepen bedreigde natuur afgezwakt. VNC-directeur Jaap Dirkmaat, die er persoonlijk voor gezorgd heeft dat die bescherming juist in de oude wet verankerd werd, legt uit wat de consequenties van de nieuwe omgevingswet zijn.

            • Hoogwater in de Maasheggen – juli 2021

             De overstromingen van juli 2021 waren ook in de Brabantse Maasheggen duidelijk zichtbaar. Hoewel de Maas vaker buiten haar oevers treedt, is dergelijk hoogwater in deze tijd van het jaar tamelijk uitzonderlijk.

             • Moeder ree met roepend kalfje op de Wylerberg

              Een reegeit en haar kalfje genieten in de regen van de voedselrijke omgeving op de Wylerberg (Duivelsberg). Gefilmd vanuit het kantoor van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

              • Vlog Jaap Dirkmaat – Windmolens in natuurreservaat het Aaltense Goor?

               Er is een plan voor meerdere 250 meter hoge windmolens midden in het natuurreservaat het Aaltense Goor in de Achterhoek. Dit unieke cultuurlandschap is het enige stukje coulisselandschap dat is gespaard tijdens de ruilverkaveling die daar in de jaren ’80 heeft plaatsgevonden. Jaap Dirkmaat legt uit waarom hier geen windmolens mogen komen.

               • Vlogs Jaap Dirkmaat – Illegaal gevangen dassen in Roermond

                In Roermond worden twee dassen gevangen om plaats te maken voor woningbouw. Tegen alle wetgeving en logica in gebeurt dit midden in de meest kwetsbare periode voor de das, namelijk wanneer zij hoogzwanger of net bevallen zijn. De provincie Limburg heeft de illegale vangactie goedgekeurd. Jaap Dirkmaat, oprichter en voorzitter van Stichting Das&Boom, legt uit waarom dit schandalig is en waarom natuurbeschermingsrecht noodzakelijk is voor het voortbestaan van de mens.

                • Nieuw landschap compensatiegebied Heumen

                 In de gemeente Heumen is precies 10 jaar geleden door Rijkswaterstaat de sluis van het Maas-Waalkanaal verbreed. De daar wonende dassenfamilie moest noodgedwongen door Das&Boom verhuisd worden.

                 Lees meer: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/video-nieuw-landschap-compensatiegebied-heumen/

                  • Otter waargenomen langs de Oude IJssel

                   Om het leefgebied van de otter te verbeteren heeft de VNC ondergrondse otterschuilplaatsen aangelegd, zogenaamde otterholts. Onlangs is voor het eerst een otter bij een van holts langs de Oude IJssel waargenomen!

                   De aanleg van otterholts is onderdeel van het Duits-Nederlandse samenwerkingsprogramma de Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA), die zich onder meer inzet voor de verbetering van ecologische verbindingen.

                   Lees meer over het otterproject: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/otter-bezoekt-voor-het-eerst-kunstmatige-schuilplaats/

                   • Kan de schoonheid van Europa gered worden door het nieuwe GLB?

                    (Video in het Engels; ondertiteling beschikbaar in Nederlands en Engels.)

                    De VNC heeft samen met andere Europese landschapsorganisaties een brief gestuurd aan de Europese Commissie en het Europees Parlement, om het verdwijnen van het Europees cultuurlandschap en de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Deze video toont de mooie landschappen die Europa kent en laat zien waar we wat ons betreft heen moeten met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

                    Meer informatie: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/brief-aan-eurocommissie-en-parlement-voor-redding-europees-cultuurlandschap/

                    • Vlog Jaap Dirkmaat – Het verplaatsen van een heg

                     In Blitterswijck (gemeente Venray) is een eeuwenoude Maasheg verplaatst. De ruim tachtig meter lange heg zou zijn gerooid voor de aanleg van een hoogwatergeul langs de Maas, maar door samenwerking van de VNC met projectbureau Ooijen-Wanssum is hij gespaard en een paar honderd meter verplaatst. In deze video legt VNC-directeur Jaap Dirkmaat uit hoe het in zijn werk ging.

                     Meer info en foto’s: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/maasheg-verplaatst-in-blitterswijck/

                     • Otter speelt bij kunstmatige schuilplaats

                      Beelden van een spelende otter bij een kunstmatige schuilplaats (een zogenaamde ‘otterholt’), aangelegd in het kader van het Interreg-project ‘de Groen Blauwe Rijnalliantie’. De beelden zijn gemaakt op 10 januari 2020.

                      Meer informatie: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/otter-bezoekt-voor-het-eerst-kunstmatige-schuilplaats/

                     • Eerst beelden van otter bij kunstmatige otterschuilplaats

                      Op 9 januari 2020 is voor het eerst vastgelegd dat een otter een kunstmatige schuilplaats (een ‘otterholt’) bezoekt van het Interreg-project ‘de Groen Blauwe Rijnalliantie’. Via de buis kan de otter de holt betreden.

                      Lees meer: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/otter-bezoekt-voor-het-eerst-kunstmatige-schuilplaats/

                     • Vlog Jaap Dirkmaat – Het uitsterven van de korenwolf

                      Afgelopen weekend was Jaap Dirkmaat te zien bij EenVandaag in een item over de korenwolf. Het CDA in Limburg wil het beschermingsplan van het dier stopzetten omdat het te duur is en niet zou werken. Onze reactie was dat het niet goed gaat met de korenwolf omdat het gros van de destijds beloofde leefgebieden er nooit zijn gekomen, waardoor de hamster nooit een kans heeft gehad. Bovendien wacht de overheid een boete van €200.000 per dag als zij de korenwolf laat uitsterven. Wat blijkt? In een opgedoken krantenartikel uit 2003 zei Jaap al precies hetzelfde. We zijn in zestien jaar tijd dus niks opgeschoten.

                      Bekijk hier het item van EenVandaag: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/sterft-de-korenwolf-binnenkort-uit-cda-wil-stoppen-met-subsidie-voor-deze-dure-snack-voor-roofvoge/

                     • Toespraak Maarten van Rossem bij onthulling Icoonlandschap de Hoge Berg

                      De toespraak van Maarten van Rossem ter afsluiting van de onthulling van de Texelse Hoge Berg als Icoonlandschap. De aankondiging is door Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, waarvan Maarten van Rossem ambassadeur is.

                      Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

                      Meer informatie over de campagne Icoonlandschappen vindt u op https://icoonlandschappen.nl/

                     • De Hoge Berg Icoonlandschap

                      Op zaterdag 14 september 2019 is de Hoge Berg (Texel) door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot het tweede Icoonlandschap van Nederland. In deze video laat presentator Jeroen Noordzij zien waarom het zo’n speciaal gebied is dat de titel ‘Icoonlandschap’ met recht en trots mag dragen.

                      Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

                      Meer informatie over de campagne Icoonlandschappen vindt u op https://icoonlandschappen.nl/

                     • De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap werkt door

                      Een greep uit het landschapsherstelwerk van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

                     • Vlog Jaap Dirkmaat – Bloemen voor Marie Schuster op haar 70e sterfdag

                      Ter gelegenheid van de zeventigste sterfdag van de stichtster van Huis Wylerberg legt VNC-directeur Jaap Dirkmaat een bloemstuk op haar graf in Kleef.

                     • Vlog Jaap Dirkmaat – Duizend keer Natuur in de straat

                      Deze week sturen wij het boek Natuur in de straat op naar alle gemeentelijke afdelingshoofden en wethouders die gaan over natuur. Meer dan duizend boeken in totaal! Jaap Dirkmaat legt uit waarom.

                     • Gouden Mispel voor Staatsbosbeheer Rivierengebied Oost

                      De uitreiking van de Gouden Mispel 2018 vond plaats op donderdag 13 december 2018. De Gouden Mispel is dé waarderingsprijs voor personen of organisaties die zich op een uitzonderlijke manier verdienstelijk hebben gemaakt voor behoud of herstel van het cultuurlandschap.

                      Tijdens de feestelijke ceremonie werden niet de gebruikelijke drie, maar liefst vijf Mispels uitgereikt. De laatste was voor Staatsbosbeheer Rivierengebied Oost, voor het zichtbaar maken en behouden van cultuurhistorische objecten in natuurreservaten en natuurontwikkelingsprojecten.

                      Jaap Dirkmaat, directeur van de VNC, licht in een speciaal voor deze gelegenheid opgenomen vlog toe waarom de prijs wordt toegekend.

                     • Kruidenrijke graslandranden met inheemse flora in de Maasheggen met NL Bloeit!

                      Jaap Dirkmaat praat met Arjan Vernhout van NL Bloeit! over een recent experiment met kruidenrijke graslandranden in de Maasheggen.

                      De VNC heeft op één van haar eigen percelen de opdracht aan NL Bloeit! gegeven om stroken grond te bewerken en met gebiedseigen zaden in te zaaien, met de bedoeling het gebied zo aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten. Arjan legt aan Jaap uit wat daar zoal bij komt kijken.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 11 – Vernielde dassenburcht in Beek-Ubbergen

                      Vlak bij de Duitse grens in Beek zijn een beschermde dassenburcht en aangrenzende bosrand op grove wijze gesloopt. De verantwoordelijke boer heeft eerder dit jaar ook een heg compleet vernield, midden in het broedseizoen. Een handhavingsverzoek leidde tot nu toe tot niets…

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 10 – Uniek experiment met kruidenrijk grasland in de Maasheggen

                      De VNC voert op een eigen perceel in de Maasheggen een uniek experiment uit. Door met gebiedseigen zaden de eeuwenoude graslanden in te zaaien maken we deze aantrekkelijker voor insecten en vogels. Als het experiment slaagt hopen we daarmee de boeren in het gebied te kunnen overtuigen hier ook aan mee te doen, en zo het Maasheggenlandschap nog mooier te maken.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 9 – De eikenzandbij van Berg en Dal

                      In 2016 heeft de provincie Gelderland een beheersplan laten opstellen voor de zeldzame eikenzandbij in Berg en Dal. Door gebrekkig beheer is het echter de vraag of de bij er nu nog voorkomt.

                     • Aanleg eerste otterholt

                      Op dinsdag 24 juli heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) de eerste otterholt aangelegd binnen het project ‘de Groen Blauwe Rijn Alliantie’. Kijk voor meer informatie op https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/eerste-otterholt-aangelegd/

                     • Jaap Dirkmaat geridderd

                      Op zaterdag 23 juni heeft natuurbeschermer Jaap Dirkmaat een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Dirkmaat, oprichter/directeur van de VNC en medeoprichter/voorzitter van de Stichting Das&Boom ontving het lintje uit handen van Mark Slinkman, burgemeester van gemeente Berg en Dal. Dirkmaat is met de onderscheiding benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

                      Lees meer: https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/jaap-dirkmaat-benoemd-tot-ridder-in-de-orde-van-oranje-nassau/

                     • Uitreiking Gouden Zwaluw 2018

                      Donderdag 7 juni reikte Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in LUX in Nijmegen vier Gouden Zwaluwen uit aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt natuur in de straat, wijk of stedelijke omgeving te bevorderen.

                      Kijk voor meer informatie op https://www.nederlandscultuurlandschap.nl/vnc-reikt-gouden-zwaluw-2018-uit/

                     • Onthulling Noorbeek Icoonlandschap

                      Op zaterdagavond 14 april 2018 is Noorbeek benoemd tot het eerste Icoonlandschap van Nederland. De onthulling vond plaats tijdens het traditionele en drukbezochte ‘Denhalen’. Na een inleiding door de herauten van het Woud der Verwachting was het woord aan Jaap Dirkmaat, directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC), de organisatie die de Icoonlandschappen benoemt. Daarna sprak wethouder Opreij van Landschap, Natuur en Cultureel Erfgoed van de Gemeente Eijsden-Margraten.

                      De VNC dankt alle partijen die de benoeming van Noorbeek tot eerste Icoonlandschap mede mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder de Jonkheid Sancta Brigida Noorbeek, de gemeente Eijsden-Margraten, de Herberg Sint Brigida, Natuurrijk Limburg, Stichting IKL Limburg, Natuurmonumenten en de herauten van het Woud der Verwachting. Ten slotte dankt de VNC Noorbeek en haar inwoners voor de gastvrijheid en de enthousiaste reactie op de bekendmaking.

                      Kijk voor meer informatie op http://icoonlandschappen.nl/

                     • Noorbeek Icoonlandschap

                      Op zaterdag 14 april 2018 is Noorbeek (Zuid-Limburg) door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap benoemd tot het eerste Icoonlandschap van Nederland. In deze video neemt presentator Jeroen Noordzij u mee door Noorbeek en laat hij zien waarom het zo’n speciaal gebied is dat de titel ‘Icoonlandschap’ met recht en trots mag dragen.

                      Een Icoonlandschap is een gebied dat ons toont hoe mooi, rijk en inspirerend ons land kan zijn, waar de geschiedenis nog zichtbaar is en waar flora en fauna bewaard zijn gebleven.

                      Meer informatie over de campagne Icoonlandschappen vindt u op https://icoonlandschappen.nl/

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 8 – De wolf in Persingen?

                      Er zouden afgelopen week alweer wolven gezien zijn in Nederland. Eén in Twente en één in Persingen, vlak bij het kantoor van VNC en Das&Boom. Wat moeten we met die wolven?

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 7 – De mythe van de wolf

                      De wolf komt in veel sprookjes en mythen voor, maar zijn recente reis door Nederland is op zichzelf al mythisch te noemen.

                     • Zorg voor ons landschap

                      Introductievideo vertoond tijdens de uitreiking van de Gouden Mispel 2017.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 6 – Dartmoor deel 2

                      Over nationale parken in Engeland en in Nederland.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 5 – Otterholt

                      Jaap Dirkmaat legt uit hoe bomen door rivieren worden uitgehold en hoe die holtes vervolgens door otters worden gebruikt.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 4 – Brits Parlement bepaalt dat dieren geen emoties of pijn voelen

                      Het Britse Parlement heeft in een stemming bepaald dat met het terugtreden uit de EU de wetgeving rondom dierenwelzijn wordt gewijzigd. Dieren zouden immers geen emoties of pijn voelen… Jaap Dirkmaat geeft commentaar.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 3 – Korstmossen

                      Jaap Dirkmaat legt uit waarom je korstmossen nog wel ziet in Engeland maar niet meer in Nederland.

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 2 – Nationaal park Dartmoor

                      Jaap Dirkmaat in en over Nationaal park Dartmoor (Engeland).

                     • Jaap Dirkmaat Vlog 1 – Exoten

                      Jaap Dirkmaat over exoten op ons kantoor en wat die betekenen voor de ecologie in Nederland.

                     • Beheerploeg

                      Een impressie van het werk van de beheerploeg van de VNC in Nijmegen, Beuningen en Berg en Dal. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap maakt het landschap mooier!

                     • Knotbrigade VNC aan de slag!

                      De VNC is gestart met het project ‘Onderhoud monumentale knotbomen in de Maasheggen door knotbrigade VNC’. Dankzij bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting de Lange Brug, de ASN Foundation, de Stichting Elise Mathilde en het Dinamofonds konden we aan de slag.

                      Binnen de nieuwe regeling voor agrarisch natuurbeheer is weliswaar subsidie beschikbaar voor het onderhoud van een heg of voor het knotten van een boom, maar als die knotboom IN een heg staat, wordt GEEN vergoeding uitgekeerd… En juist in het Maasheggengebied horen knotbomen, regelmatig verspreid in heggen, bij het authentieke landschapsbeeld.

                      Daarom is de VNC op zoek gegaan maar een oplossing voor dit probleem. Eind 2016 hadden we voldoende financiële middelen bij elkaar gevonden om nu te kunnen starten. De knotbrigade van de VNC gaat nu bij boeren langs om gratis de bomen de nodige knotbeurt te geven. Zonder een regelmatige knotbeurt wordt de ‘takkenpruik’ te zwaar en scheurt de boom uit, wat deze vaak niet overleeft.

                      Voor dit project heeft de VNC ook een zogenaamde ‘takkenknijper’ kunnen aanschaffen, waarmee we veiliger en efficiënter kunnen werken.

                     • Promotie Maasheggenproject

                      De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft begin 2016 een prachtige extra bijdrage van 1,34 miljoen ontvangen van de Nationale Postcode Loterij voor een duurzaam reddingsplan in de Maasheggen; het oudste cultuurlandschap van ons land.

                      Met deze extra bijdrage kan de VNC stukken land opkopen en daar de heggenstructuur herstellen. Verder begint de VNC de procedure om het Maasheggenlandschap door de UNESCO erkend te krijgen als ‘Unesco Man and Biosphere’ (MAB), waardoor het gebied als internationaal werelderfgoed op de kaart komt. De VNC voert het project uit in samenwerking met lokale partijen.

                     • Presentatie Jaap Dirkmaat op Werkbijeenkomst Landschap

                      De presentatie ‘Gezichtsverlies’ van VNC-directeur Jaap Dirkmaat tijdens de werkbijeenkomst Landschap, georganiseerd door IPO en LandschappenNL op Landgoed Zonnestraal in Hilversum.

                     • De Meuhoek bedreigd

                      Een gehucht met de naam Meuhoek, gelegen tussen Zelhem en Varsseveld, nabij Halle, heeft aan weerszijden van de Varsseveldseweg een uitzonderlijk Achterhoeks landschapsrelict. Dit bestaat uit de laatste overblijfselen van een wat vroeger een knotbomenrijk van met name knotelzen was. Help mee dit landschap te redden! Ga naar https://nederlandscultuurlandschap.nl/red-de-meuhoek/

                     • Beheer van het dal Palland

                      Het dal ‘Palland’ maakt deel uit van het Landschapmuseum. De aanwezige landschapselementen hebben weer hun jaarlijkse knip- en snoeibeurt achter de rug.

                     • Maarten van Rossem over het Nederlands cultuurlandschap

                      VNC-ambassadeur Maarten van Rossem loopt door de miniatuurtuinen van het Landschapmuseum en vertelt hoe mooi onze cultuurlandschappen zijn, en hoe u kunt helpen om Nederland mooi te houden.

                     • Spotje Cultureel Erfgoed

                      Wij zijn trots op ons cultureel erfgoed, daarom zorgen we goed voor onze kunst en monumenten. Waarom zorgen we niet goed voor onze monumentale landschappen? Word lid van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en help mee!

                     • Spotje Jaap Dirkmaat in miniatuurtuinen

                      VNC-directeur Jaap Dirkmaat legt in de miniatuurtuinen van het Landschapmuseum uit waarom u lid moet worden van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

                     • Spotje polygoonjournaal over miniatuurtuinen

                      Een reclamespotje in de stijl van de oude polygoonjournaals over de miniatuurtuinen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

                     • Promotie VNC door de Nationale Postcode Loterij

                      Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is sinds 2008 vast beneficiënt van de Nationale Postcodeloterij, bekijk hier het korte promotiefilmpje over de doelen en werkzaamheden van de vereniging.