Voorbeeldgebied Ooijpolder groot succes


Binnen vier jaar wist de VNC, het Deltaplan voor het proefgebied Ooijpolder met de boeren uit te werken en helemaal volgens het lokale landschapsbeleidsplan uit te voeren.

Dit gebeurde samen met de agrarische natuurvereniging De Ploegdriever en landschapsfonds Via Natura. Dit is het grootste landschapsherstelplan in de vaderlandse geschiedenis. En de resultaten zijn ronduit spectaculair.
In de Ooijpolder zijn dertig kilometer landschapselementen in de vorm van knipheggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdrasoevers aaneengeregen. Kriskras door een gebied waar, na de ruilverkaveling uit de jaren negentig, nauwelijks nog iets van een landschappelijke structuur over was.
In dit gebied kan nu naar hartenlust worden gewandeld en paardgereden over ongeveer tien kilometer aan paden.
Nooit eerder is zo’n groot gebied geschikt gemaakt voor recreatie en op deze schaal ingericht. Planten en dieren zijn natuurlijk nog niet volop terug: de terugkeer naar het boerenland gaat voorzichtig en langzaam. Maar veel dieren zien we al terug: de veldleeuwerik, de grutto, de kievit en de patrijs zijn al in de bredere stroken in het gebied gesignaleerd. Dassen, bevers, hazen, reeën, bunzingen en ook de vos verplaatsen zich via de heggen en sloten en vinden er nieuwe, permanente woonplaatsen. Ook de otter is weer gesignaleerd in de Ooijpolder. De komende jaren zullen we dit soort positieve veranderingen blijven zien. Het land dat ooit van hun was, wordt het nu opnieuw.

Wandelroute door de Ooijpolder
De VNC heeft een wandelroute uitgebracht van de Ooijpolder. Download de wandelroute.