Voorbeeldgebieden Deltaplan


Vier voorbeeldgebieden (Ooijpolder, de Meijerij, Amstelland en de Gelderse Vallei) mochten met het Deltaplan aan de slag.

Vier voorbeeldgebieden (Ooijpolder, de Meijerij, Amstelland en de Gelderse Vallei) mochten met het Deltaplan aan de slag. Aanvankelijk ontbrak het geld, maar door lobbywerk van VNC kwam er toch 1,8 miljoen euro en konden ze een start maken. Het ministerie van VROM droeg nog eens € 3.800.000,- bij voor uitvoering binnen de voorbeeldgebieden.
Voor het duurzaam en marktconform betalen van de boeren was dit helaas veel te weinig geld, zeker als het uit de rente van het fonds moest komen. En we hadden het succes in één of meer van de voorbeeldgebieden hard nodig. We móesten bewijzen dat het Deltaplan werkt. Anders zou de politiek nooit een aantrekkelijk cultuurlandschap op nationale schaal voor mens, plant en dier helpen financieren.
Daarom besloot de VNC het heft in eigen hand te nemen en zelf een landschapsfonds op te zetten. We vroegen bij de Nationale Postcodeloterij een extra bijdrage voor het voorbeeldgebied Ooijpolder. De Postcodeloterij wilde graag meewerken vanwege het unieke en duurzame karakter van het Deltaplan.
De loterij doneerde 1,6 miljoen euro voor het landschapsfonds, te besteden aan de Ooijpolder. We hebben ervoor kunnen zorgen dat dit bedrag ruim is verdrievoudigd! Dat betekent een geweldige impuls voor de regionale economie. Van dit geld kunnen boeren en grondgebruikers goed en duurzaam gebruikmaken. Maar het is ook voor recreanten, Nijmegenaren en mensen die er recreëren, wonen en werken geweldig.

De VNC richtte Stichting Landschapkapitaal op om de 1,6 miljoen (en eventueel ander geld) te beheren. Door alleen het rendement te gebruiken, is over dertig jaar nog steeds de oorspronkelijke 1,6 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen de contracten die dan aflopen, verlengd worden.

Eindelijk zijn we zover dat we een gebied van 500 hectare hebben dat duurzaam én marktconform wordt hersteld en onderhouden! Het kan omdat alleen het rendement van het fonds wordt gebruikt – het stamkapitaal blijft bestaan tot in lengte van dagen.