Wat levert het Deltaplan op en wat kost het


Het Deltaplan is goed voor de Nederlandse natuur en al helemaal voor de mens. Een mooi landschap: daar wil je van kunnen genieten! En daar gaan we met het Deltaplan voor zorgen.

Er komen zo’n 50 duizend kilometer aan wandel-, fiets- en kanoroutes bij. Deze routes gaan langs een kwart van de nieuwe landschapselementen en elke vijf kilometer kun je overnachten in je eigen tent, boot of camper.
Behalve dat dit het geweldig is voor de natuurliefhebber, is het ook een boost voor de Nederlandse natuur. Inheemse planten en dieren zullen weer in aantal toenemen. Zeldzaam wordt weer normaal en de rode lijst van bedreigde soorten krimpt enorm omdat de oorzaak van de bedreiging, het verdwijnen van heggen, houtwallen en sloten, wordt tegengegaan.

Nu de Hollandse vraag: wat gaat dat kosten? Dit plan, Nederland weer mooi, met 200.000 kilometer aan heggen, houtwallen, sloten en meer, kost grofweg 600 miljoen euro per jaar. Dat is inclusief aanleg en onderhoud van de gebieden én de 50.000 km aan wandel- en fietspaden.
Deze kosten financieren we vanuit een onafhankelijk vermogensfonds. Daar is 12 miljard euro voor nodig. Van de rente op dit bedrag (ongeveer 600 miljoen) kan tot in de eeuwigheid het landschap onderhouden worden. De overheid hoeft er zo ook niet meer aan te pas te komen, wat betekent dat we onafhankelijk kunnen opereren.

Waar komt dit geld vandaan? Het fonds kan op verschillende manieren worden gevuld: via pensioenfondsen, zorgverzekeraars, bouwfondsen en groenbeleggers. Ook kunnen bedrijven hun CO2 in Nederland compenseren in plaats van in de derde wereldlanden. Naast deze bronnen zijn er nog veel meer te vinden.

Het goede nieuws is, dat het Deltaplan geld oplevert. De effecten zijn zo positief, voor bijvoorbeeld de opname van fijnstof, de stijging van de waarde van vastgoed en vooral de groei van de toeristische sector, dat het Deltaplan binnen korte tijd winstgevend wordt.

Dit verzinnen we niet zelf. Al in 2006-2007 hebben verschillende planbureaus (Het Milieu- en Natuurplanbureau, het Ruimtelijk planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau) een voorzichtige schatting gemaakt van wat het Deltaplan aan geld oplevert: de uitkomst is een winst van maar liefst 18 miljard euro! Dat betekent dat het fonds, zelfs met deze zuinige berekening, binnen 15 jaar is terugverdiend. Daarna levert het landschap alleen nog maar winst op.