Bedreigingen


Erfgoedwaardige cultuurlandschappen verdienen onze zorg en bescherming.

Niet alleen vanwege hun onschatbare erfgoedwaarde, maar bovenal omdat zij inspiratiebron kunnen zijn voor een grootscheepse aankleding van de huidige Europese landbouwprairies.
We staan aan de vooravond van grote klimatologische veranderingen, waarbij onze flora en fauna gedwongen worden zich aan te passen.
Planten en dieren zullen de door ons bedachte reservaten en parken moeten verlaten, op zoek naar nieuwe woonoorden, een weg zoekend door ons agrarische cultuurlandschap.