De VNC en Europa


De VNC voert een actieve lobby in Brussel, met als doel om te bewerkstelligen dat Europa zijn rol serieus gaat nemen en naast zorg voor natuur (Natura 2000) ook handen en voeten gaat geven aan de bescherming van ons pan-Europese landschappelijk erfgoed.

De VNC pleit voor een sterk, sturend optreden door de Europese Unie (EU) en heeft hiervoor de contouren geschetst voor een aantal specifieke richtlijnen voor cultuurlandschappen. Daarnaast pleit de VNC voor een fysiek ruimtelijke uitwerking met aantoonbare vergroening van landbouwgebieden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, door op de randen
van agrarische percelen de 5% ecologische focusgebieden te realiseren. Het beleid van de EU is immers van enorme invloed op hoe ons landschap er in de toekomst uit zal zien. De Europese commissie moet haar verantwoordelijkheden nemen en adequaat reageren op uitdagingen op het gebied van habitats, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Meer informatie? Lees ook:
Rapport_Mooi_Europa_NL_DEFINITIEF-LR-1