Landschapsherstelproject Rosandepolder


Landschapsherstelproject Rosandepolder.

Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen werkt in nauwe samenwerking met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en omwonenden, aan eerherstel van het eeuwenoude cultuurlandschap in de uiterwaarden van Rosande, tussen Arnhem en Doorwerth.

In deze oude uiterwaarden lagen ooit twee kastelen: kasteel Doorwerth en kasteel Rosande. Van kasteel Rosande (reeds vermeld in het jaar 1313) resteert nog slechts de gracht met de kasteelmotte.
Het landschap van nu getuigt van verwaarlozing en verval. Moderne landbouw heeft niet veel op met het koesteren van geschiedenis en landschapsonderhoud. Hagen werden daarom niet meer onderhouden en vielen uiteen. Knotbomen werden niet meer geknot en scheurden in onder het gewicht van hun eigen takken. De stichting Geldersch Landschap en Kasteelen is inmiddels voor een groot deel eigenaar van de Rosandepolder. Dat is goed voor het gehavende landschap, dat nu een opknapbeurt krijgt. Het wegwerken van achterstallig onderhoud is nodig om het eeuwenoude kavelpatroon met hagen en knotbomen in oude glorie te herstellen.
Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen werkt hierin samen met de VNC, het IVN en omwonenden. Deze laatsten hebben zich reeds ontfermd over het knotten van de bomen. Mede dankzij de opbrengst van de Kerstactie 2013 van de VNC kon met dit project voortvarend van start gegaan worden. De VNC heeft in de winter 2014 zich ingezet bij het plaatsen van rasters op de oude kavelgrenzen, waardoor de nog aanwezige hagen en knotbomen niet langer worden vertrapt en opgevreten door het vee.
Het uiteindelijke doel is de polder in oude luister te herstellen en, niet te vergeten, het gebied toegankelijk te maken, zodat het geschiedrijke verhaal van dit stukje Nederland onder de aandacht van bezoekers wordt gebracht.

Maak een donatie over voor de Rosandepolder!
Er moet nog veel werk worden verricht in de Rosandepolder. En elke bijdrage is welkom! Maak hier uw bijdrage over. Alvast bedankt!

Geschiedenis van de Rosandepolder
invullen...