Landschapsherstelproject Berlewalde


Landschapsherstelproject Berlewalde

In de gemeenten Lochem en Bronckhorst heeft de VNC de afgelopen drie jaar tientallen vervallen landschapselementen weer opgeknapt en gerestaureerd. Mooi en dankbaar werk. Wij hanteren daarbij een ‘A-team-achtige’ benadering: handen uit de mouwen, resultaatgericht zonder rompslomp en stoffige bureaucratie, minimale overhead, geen woorden maar daden. Gewoon doen wat nodig is, en dan opstappen en weer ergens anders aan de slag gaan.

Omdat het gebied in vroeger tijden ‘Berlewalde’ werd genoemd, is deze naam een metafoor voor wat we in dit project nastreven: een herstel van ‘Berlewalde’. Hiermee bedoelen we uiteraard niet het herstellen van de toestand van eeuwen geleden. Het betekent concreet het herstel en beheer van bestaande elementen en een herintroductie van typerende beplantingselementen.
Zonder de financiële steun van de Frans Mortelmans Stichting was dit mooie project nooit van de grond gekomen. Want deze bijdrage zorgde ervoor dat er ook gemeentelijk en provinciaal geld beschikbaar kwam. Uiteindelijk hadden we een prachtig budget van ongeveer 4,5 ton beschikbaar…

Essentieel binnen dit project is ook dat de gemeenten Lochem en Bronckhorst de visie en aanpak van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bestuurlijk dragen.
Ondanks dat wij al heel veel hebben kunnen doen in het gebied, zijn er nog steeds vele in verval geraakte landschapselementen in het gebied aanwezig. Wij willen daarom meer eigenaren actief benaderen om te participeren in een restauratieproject. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe geldbronnen om dit prachtige project een vervolg te geven.