Landschapsherstelproject Ooijpolder


Landschapsherstelproject Ooijpolder

Het landschap in de Ooijpolder bij Nijmegen heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. Het Deltaplan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is uitgerold over het gebied. Binnen vier jaar wisten VNC, agrarische natuurvereniging De Ploegdriever en landschapsfonds Via Natura het plan voor het proefgebied Ooijpolder samen met de boeren uit te werken en geheel volgens het lokale landschapsbeleidsplan uit te voeren.

Dertig kilometer landschapselementen in de vorm van heggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdras-oevers hebben zich aaneengeregen kriskras door een gebied van ruim 500 hectare; een gebied waarin na de ruilverkaveling uit de jaren negentig nauwelijks nog iets van een landschappelijke structuur restte. Met de boeren en andere landeigenaren zijn contracten voor een periode van 30 jaar afgesloten.

Ze ontvangen een concurrerende prijs om het landschap goed en duurzaam te beheren. Dit plan maakt niet alleen het landschap mooier, maar heeft ook een gunstige uitwerking op flora en fauna. Van dat mooie landschap moet je wel kunnen genieten, dus kwam er ook zo’n 12 kilometer wandelpad bij. En de VNC heeft recent een fraaie kaart gemaakt van alle wandelroutes die door dit prachtige gebied lopen. U kunt een digitale versie van kaart hier downloaden.

Nooit eerder is zo’n groot gebied recreatief ontsloten en op deze schaal ingericht. Met recht kan worden gezegd dat dit het grootste landschapsherstelplan tot nu toe in de vaderlandse geschiedenis betreft. De komende jaren zal dit landschap rijpen en uitgroeien zodat de recreant hier onbekommerd kan genieten van een rijk landschap dat elk jaar meer dieren planten een thuis zal bieden.

Wij blijven werken aan uitbreiding van dit project. Daarom blijft elke gift welkom! Doe hier uw donatie.