Landschapsherstelproject Palland


Landschapsherstelproject Palland

Het dal ‘Palland’, gelegen direct naast het Landschapmuseum, geeft een goed overzicht van alle oude perceelsafbakeningen aan die door de honderden, misschien zelfs duizenden jaren rond akkers en weilanden stonden, zoals houtwallen, vlecht- en tuunheggen en graften.

De laatste waren oorspronkelijk in het dal al aanwezig en dateren vermoedelijk uit de Middeleeuwen, ofschoon ook de mogelijkheid van een Romeins verleden niet kan worden uitgesloten. De VNC heeft deze landschapselementen aangelegd, en beheert ze ook.

Palland fungeert als demonstratiegebied voor de VNC. Het maakt deel uit van het Landschapmuseum, en vertelt bezoekers veel over de verscheidenheid aan landschapselementen. De VNC organiseert in dit gebied ook regelmatig cursussen heggenvlechten.

Er loopt een prachtige wandelroute door het dal. Het wandelpad dat om het dal slingert, biedt op enkele plekken prachtig uitzicht over het Duitse Rijndal tot voorbij Montferland, en over de Betuwe tot aan de Veluwezoom.