Actiepunten


Om meer groen in de straat te krijgen, willen we mooie, bestaande initiatieven ondersteunen, uitbreiden en als voorbeeld nemen voor andere steden. Ook willen we ervoor zorgen dat ze een vast onderdeel gaan vormen en blijvend aandacht en ondersteuning krijgen. Hieronder een aantal belangrijke actiepunten:

  • Wij willen duidelijke, gedetailleerde en werkbare regels voor groen in stad en straat
  • We willen ‘Natuur in de Straat’-begrotingsposten voor gemeenten en woningcorporaties introduceren, zodat de investeringen en het beheer in het groen inzichtelijker worden.
  • We breken met het dogma van ‘compacte steden’
  • We willen een goede uitwisseling van successen die behaald zijn.
   • We willen ‘Natuur in de Straat’-fondsen voor zowel investeringen als beheer.
   • We ontwikkelen een Stedelijke Groenblauwe Diensten Bundel.
   • We doen een oproep aan Natuurmonumenten en andere terreinbeheerders om letterlijk terrein te veroveren in de stad.
   • We willen samenwerken met een of meerdere (groot)banken om een ‘Natuur in de Straat’-rekening te ontwikkelen.
   • We willen als VNC Stadsrentmeesters en ‘Natuur in de Straat’-makelaars benoemen.

De VNC en Natuur in de straat
ActieplanNIDS-1