Wat willen we bereiken?


De VNC wil met haar project ‘Natuur in de straat’ inspireren en motiveren,

Zo worden mensen tot handelen aangezet, om komt het vergroenen van onze straten in een stroomversnelling. Gezien de toenemende mate van vergrijzing van de aanhang van natuur- en milieubeschermend wil de VNC met klem benadrukken dat het uitermate belangrijk is jongere generaties centraal te stellen en consequent bij het thema te betrekken.
DSC_3431

Het belang voor meer groen in de straat
'Vooral kinderen spelen vaker buiten als er groen in hun omgeving is: dat kan zorgen voor 15% minder overgewicht en het is god voor hun sociale ontwikkeling' (Bron: Jolanda Maas, onderzoekster NIVEL)

'Kinderen met groen rondom hun huis vertonen minder gedragsstoornissen, angst en depressies.' (Wells & Evans, New York, State College of Human Ecology)

'Uitzicht op groen verlaagt het aantal opnamedagen in ziekenhuizen. Patiënten zonder groen uitzicht liggen gemiddeld 8,7 dagen in het ziekenhuis, patiënten met groen uitzicht gemiddeld 7,9. Een verschil van een hele ligdag en een vermindering van kosten met bijna 10%!' (De Waarde van Groen, Groen+de Stad).