Periodieke schenking


Periodieke schenking

Wilt u ons extra steunen door belastingvrij te schenken? Leg dan uw periodieke gift voor de loop van minimaal 5 jaar vast. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is namelijk een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. Dankzij de ANBI-status kunt u uw gift aftrekken van uw inkomens- of vennootschapsbelasting.

Voor het vastleggen van een periodieke gift was voorheen een notariële akte nodig. Dit hoeft niet meer: u vult samen met ons een formulier in (zie: “periodieke gift in geld” op de website van de Belastingdienst). U en wij bewaren dat in onze administratie. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het vermelde bedrag over.

Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig belasting aftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die hierin door de belastingdienst wordt gehanteerd. Meer informatie over belastingvrij schenken is ook te vinden op de website www.belastingdienst.nl.

Bij een periodieke schenking aan VNC van minimaal 24,- ontvangt u 4 maal per jaar het kwartaalblad Landschappelijk.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Vereniging Nederlands Cultuurlandschap via telefoonnummer: 024-6842294 of per mail.


Meer informatie? Lees ook:
Periodieke gift in geld, op de site van de belastingdienst.