1,2 kilometer heg geplant in UNESCO-gebied Maasheggen