Expertbijeenkomst geslaagd

Meer dan 30 natuur-en monumentenorganisaties uit de regio Nijmegen-Kleve (DL) namen 25 november jl. deel aan een expertbijeenkomst in het kader van de projecten ‘Monumenten tussen twee torens’en ‘Prachtlandschap NederRhein’. De door de VNC georganiseerde bijeenkomst stond in het teken van netwerkontwikkeling, informeren en enthousiasmeren om landschap en monument gezamenlijk te herstellen.
Beide projecten omvatten een haalbaarheidsstudie op inhoudelijk en procedureel niveau wat betreft grensoverschrijdende samenwerking in het gebied tussen Nijmegen en Kleve; ‘Monumenten tussen twee torens’ inventariseert gewenste projecten gericht op herstel van monumenten, ‘Prachtlandschap NederRhein’ doet dit op het gebied van landschap.
De projecten ‘Monumenten tussen twee torens’ en ‘Prachtlandschap NederRhein’ worden in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door Honorarkonsulat der Niederlande, Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., Provincie Gelderland en de VNC. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal. (www.deutschland-nederland.eu)

– Lees het Nederlandse persbericht van Prachtlandschap Nederrhein en van Monumenten tussen Twee Torens
– Lesen Sie die deutsche Pressemitteilung von Prachtvolle Landschaft Niederrhein und Monumente zwischen zwei Türmen

euregio 3

Leave a Reply

*

captcha *