Blog Without Sidebar

Ornare Malesuada Egestas

Wandelkaart Ooijpolder is uit

Zoals u weet, heeft het landschap in de Ooijpolder een ware metamorfose ondergaan. Het Deltaplan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is uitgerold over het gebied. Binnen vier jaar wisten VNC, agrarische natuurvereniging De Ploegdriever, landschapsfonds Via Natura en onze Landschapswacht het plan voor het proefgebied Ooijpolder samen met de boeren uit te werken en geheel volgens het lokale landschapsbeleidsplan uit te voeren. Dertig kilometer landschapselementen in de vorm van heggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdras-oevers hebben zich aaneengeregen k
Verder lezen

Algemene ledenvergadering druk bezocht

Zaterdag 28 juni vond een druk bezochte Algemene Ledenvergadering van de VNC plaats in Milsbeek. Na de ALV was voor de aanwezige leden een excursie georganiseerd door het prachtige Maasheggengebied. Tussen de Rijksweg Nijmegen-Venlo en de Maas ligt een eeuwenoud Maasheggenlandschap van hagen en steilranden, boomgaarden en rivierduintjes. In dit gebied speelde zich een van de vermaardste veldslagen uit de Tachtigjarige Oorlog af: de slag op de Mokerheide. Op 14 april 1574 sneuvelden hier twee broers van Willem van Oranje, samen met drieduizend soldaten waaraan zij op die dag leiding gaven. Vondsten in het gebied v
Verder lezen

Otter blijver in de Ooijpolder

De otter is nu al meer dan 3 maanden aanwezig in de Ooijpolder, en is een duidelijke blijver. Ook de dassen/bevertunnel wordt goed door het dier gebruikt! bekijk het filmpje
Verder lezen

Bijen en boerenlandschap

Blauwe metselbij
Wereldwijd is er sprake van een massale sterfte onder bijenvolken, zowel onder gehouden bijen (de honingbij) als onder in het wild levende bijen (solitaire bijen en hommels). Ironisch genoeg zal de toegenomen sterfte bij honingbijen en wilde bestuivers in Europa van grote negatieve invloed zijn op een belangrijke veroorzaker van deze sterfte: de landbouw. En daardoor worden ook weer voedselproductie en veiligheid, biodiversiteit, ecologische duurzaamheid en ecosystemen negatief beïnvloed. Naast de import van Canadese bijenpopulaties zijn we nu al zover dat we onze toevlucht nemen tot menselijke hulp bij bestuivin
Verder lezen