Blog Without Sidebar

Ornare Malesuada Egestas

Otter blijver in de Ooijpolder

De otter is nu al meer dan 3 maanden aanwezig in de Ooijpolder, en is een duidelijke blijver. Ook de dassen/bevertunnel wordt goed door het dier gebruikt! bekijk het filmpje
Verder lezen

Bijen en boerenlandschap

Blauwe metselbij
Wereldwijd is er sprake van een massale sterfte onder bijenvolken, zowel onder gehouden bijen (de honingbij) als onder in het wild levende bijen (solitaire bijen en hommels). Ironisch genoeg zal de toegenomen sterfte bij honingbijen en wilde bestuivers in Europa van grote negatieve invloed zijn op een belangrijke veroorzaker van deze sterfte: de landbouw. En daardoor worden ook weer voedselproductie en veiligheid, biodiversiteit, ecologische duurzaamheid en ecosystemen negatief beïnvloed. Naast de import van Canadese bijenpopulaties zijn we nu al zover dat we onze toevlucht nemen tot menselijke hulp bij bestuivin
Verder lezen