Meld een project aan voor de Gouden Zwaluw 2015

Sinds 2011 reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de prijs ‘de Gouden Zwaluw’ uit aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in het stedelijk gebied. Elk jaar worden drie projecten met deze prijs beloond. Projecten die uitnodigen om het concept uit te breiden en elders toe te passen, projecten die zodoende een icoonuitstraling behalen.

De Gouden Zwaluw is eerder uitgereikt aan onder andere:
• Beecollective voor de duurzame ontwikkeling van het bijenkasteel, en het betrekken van burgers en scholen bij dit initiatief, waarmee de aandacht gevestigd wordt op het belang van de bij voor onze leefomgeving.
• Bewoners van de Johannieterhof te Nijmegen voor het nemen van initiatief, het geven van een originele invulling en het dragen van verantwoordelijkheid voor het groen in de eigen buurt.
• Gemeente Rotterdam voor het vergroenen van schoolpleinen in de krachtwijken waardoor kinderen ongedwongen en spelenderwijs weer in contact komen met de natuur.
• Groene Stapstenen van IVN Veenendaal-Rhenen, waarbij bewoners van nieuwbouwwijken worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de verhoging van de natuurwaarden in hun wijk, waardoor groene natuurlijke linten worden gevormd.
• Met U – Stadsnatuurprojecten voor de niet aflatende, vindingrijke wijze waarop men aandacht vraagt voor de stadsnatuur en telkens weer kansen weet te benutten om haar in Eindhoven te vestigen; in, om en tussen de mensen.
• NatuurSpeelLeerTuin Zijtaart voor het op speelse wijze, door spel en ervaring, onder de aandacht brengen van de natuur, en het zelf verbouwen van voedsel bij jonge mensen; onze toekomst.
• Speelhof Hoogerzael in Middelburg voor de creatie en het beheer van een natuurlijke speeltuin waar kinderen kunnen spelen met water, grond, het verbouwen en bereiden van voedsel.

Voor 2015 is onze organisatie zoekende naar projecten die voor deze prijs in aanmerkingen komen, projecten die recent gerealiseerd zijn of al in de uitvoerende fase zijn. De uitreiking zal op donderdag 11 juni 2015 plaatsvinden. Mocht u een project willen voordragen; meer informatie o.a. over de aanmeldprocedure kunt u hier downloaden. Wij verzoeken u om dit bericht te delen binnen uw netwerk met personen waarvan u denkt dat zij kandidaten zijn dan wel kennen.

Hartelijk dank en hopelijk tot ziens tijdens de uitreiking van De Gouden Zwaluw 2015!
Jaap Dirkmaat
directeur
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Leave a Reply

*

captcha *