Oplossingen


Voor de VNC is het tijd om Nederland nog mooier te maken voor mens en dier.

Daarvoor richten we ons met het Deltaplan op verschillende, elkaar aanvullende gebieden. Dat het werkt is al op verschillende plekken gebleken, zoals in de Ooijpolder in Gelderland. Het Deltaplan geeft een boost aan de flora en fauna, zodat het niet meer nodig is om krampachtig een laatste dier of plantte beschermen.. We weten dat het kan!
Er zijn drie redenen waarom het Nederlands cultuurlandschap in zo’n slechte staat is:
1. Boeren spelen een grote rol in het landschapsonderhoud, maar worden daar niet marktconform voor betaald. Vaak dekt de subsidie niet eens de kosten.
2. Boeren krijgen niet structureel, maar alleen voor korte tijd betaald voor hun werk aan het landschap. De subsidies zijn vaak maar voor een paar jaar. Ook zijn ze er eigenlijk nooit zeker van, omdat de politiek ze zo weer stop kan zetten.

3. Als een boer al iets aan het onderhoud wil doen, krijgt hij te maken met natuurwet- en regelgeving die star, streng en ingewikkeld is. Dat maakt het er niet makkelijker op.

Kortom: Het wordt boeren niet makkelijk gemaakt en ze krijgen er niets voor terug. Het Deltaplan voor het landschap wil hier iets aan doen, door:
– boeren marktconform te betalen zodat ze iets overhouden aan hun inspanningen
– een duurzaam landschapsfonds op te richten waaruit ze worden betaald
– de soms verouderde wet- en regelgeving herzien zodat boeren niet steeds worden gefrustreerd met pietluttige regeltjes.


Nederland van de Kaart
De VNC-campagne Nederland van de Kaart heeft in 2010 pijnlijk de Nederlandse situatie in kaart gebracht. Kijk hier voor een overzicht