Waarom een Deltaplan?


Wij denken dat ons land mooier kan worden, en natuurrijker. Nederland was een van de mooiste natuurlandschappen van Europa.

Maar al lang zien we hier weinig meer van. De landbouw heeft een einde gemaakt aan de ‘oernatuur’. En vervolgens maakte in de 19e eeuw de industriële revolutie een einde aan ons natuurrijke agrarische cultuurlandschap.
Duizenden jaren geschiedenis en eeuwenoude tradities zijn door ruilverkaveling, de aanleg van wegen, het winnen van delfstoffen en verstedelijking verdwenen.
Alleen in reservaten kun je nog de resten van dit prachtige cultuurlandschap zien. Of bij boeren die een hart hebben voor het landschap, in ruil voor een beetje subsidie en heel veel regels van de overheid. Wij willen Nederland met het Deltaplan weer mooier maken. En de campagne Nederland van de kaart die wij in 2010 hebben gevoerd, maakte nog maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om in actie te komen.