Winnaars Gouden Mispel 2015 bekend

Donderdag 10 december reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) op Landgoed Jachtslot de Mookerheide in Molenhoek drie Gouden Mispels uit aan personen die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap kende de Gouden Mispel 2015 toe aan:
• De biologische boerderij Kraanswijk (midden-midden), BETEBE GmbH (onder-links), ID Agro BV (midden-rechts), Pape Creavorm vof (achter-2e rechts) en Stichting Courage (midden-links), voor het bij voortduring op zoek zijn naar verbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering op het vlak van natuur- en landschapsbehoud, recreatief medegebruik, alsmede op dierwelzijnsgebied en het milieu. In het bijzonder voor de getoonde durf een uniek initiatief in bedrijf te nemen; de koeientuin.
• Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (achter-rechts, achter-links, achter-2e links), voor de tomeloze inzet bij het beheer van museaal cultuurlandschap, houtwallen, elzensingels, heggen, hoogstamboomgaarden, knotbomen, poelen en ecologische verbindingen dwars door intensief landbouwgebied.
• de heer F.J.A. van Verschuer (voor-rechts) en mevrouw N.F. van Verschuer – des Tombe (voor-midden), voor de bijzondere wijze waarop zij het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, met een lange geschiedenis, in het heden, ten dienste stellen van duurzame landbouw, verfraaiing van het landschap, vergroting van de biodiversiteit voor ieder te genieten en zorgvuldig de momenten kiezend voor gastvrijheid naar een groot publiek.

De Gouden Mispel is in 2006 door VNC in het leven geroepen en wordt vervaardigd door kunstenaar Frans van Hintum. De mispel is als symbool gekozen omdat ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder meer oud minister Cees Veerman en SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

de winnaars van 2015

2 Comments
  1. Rob Alberts Beantwoorden
    Ik zie meer gezichten dan dat er namen vermeld worden. Nieuwsgierige groet,
    • admin Beantwoorden
      Beste Rob, de gouden-mispel winnaar 'Koeientuin' is een initiatief van meerdere personen/organisaties. Zij staan ook allemaal op de foto; we hebben de tekst aangepast.

Leave a Reply

*

captcha *