• Er zijn verschillende manieren waarop u de VNC kunt steunen.

    Steun de VNC en help Nederland weer mooi te maken!
  • Leer het eeuwenoude ambacht van een gecertificeerd heggenvlechter!

    Gratis cursus heggenvlechten
  • Project mogelijk gemaakt dankzij de Postcode Loterij

    VNC aan de slag met reddingsplan Maasheggen

Collectief Deltaplan Landschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft samen met Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut de Coöperatieve Vereniging Collectief Deltaplan Landschap U.A. opgericht. Vanaf 2016 geldt het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Nieuw is dat voortaan individuele boeren geen subsidie meer kunnen krijgen, maar alleen groepen van boeren, verenigd in een zogenaamd Collectief. Ons collectief heeft de beschikking gekregen over de subsidie voor agrarisch natuurbeheer in de Maasheggen.
Lees meer

Video's van de VNC

De VNC heeft verschillende video's, onder meer van prachtige Nederlandse cultuurlandschappen en plekken waar wij Nederland weer mooi maken. Er komen regelmatig nieuwe video's bij, dus kijk snel op de videopagina.
Kijk verder