• Er zijn verschillende manieren waarop u de VNC kunt steunen.

    Steun de VNC en help Nederland weer mooi te maken!
  • VNC geeft gratis cursus heggenvlechten!
  • Project mogelijk gemaakt dankzij de Postcode Loterij

    VNC aan de slag met reddingsplan Maasheggen

Collectief Deltaplan Landschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft samen met Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut de Coöperatieve Vereniging Collectief Deltaplan Landschap U.A. opgericht. Vanaf 2016 geldt het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Nieuw is dat voortaan individuele boeren geen subsidie meer kunnen krijgen, maar alleen groepen van boeren, verenigd in een zogenaamd Collectief. Ons collectief heeft de beschikking gekregen over de subsidie voor agrarisch natuurbeheer in de Maasheggen.
Lees meer

Nederlands landschap geanalyseerd

De VNC heeft ons cultuurlandschap geanalyseerd op kwaliteit met de campagne 'Nederland van de kaart'. Op basis van vooraf opgestelde criteria is landschap onder de categorie 'mooi' of 'niet mooi' geschaard. Het grootste deel van het Nederlandse cultuurlandschap blijkt in een erbarmelijke staat te verkeren. De aan de campagne gekoppelde landelijke verkiezing 'de mooiste provincie van Nederland' heeft veel stof doen opwaaien. Uiteindelijk won Friesland deze verkiezing, en Flevoland was de grote verliezer...
Lees verder